2014/07/03

Toulouse: Daphne (Richard Strauss)Euskal Herritik oso hurbil, kotxez bi ordutara besterik ez, Tolosako Capitole opera antzokia dugu non eskeintza izugarri erakargarria aurki dezakegun. Honen barruan Richard Straussen Daphne izan dugu, ezohiko izenburua Europako eskenatokietan eta gure urteroko bidaia egiteko aitzaki ezin hobea zena. Azken emaitza, arazotxo batzuk salbu, interesgarria izan da. Daphne honekin Tolosak 2013/2014ko operaldiari amaiera eman dio.

Emaitza ona eskuratu ahal izateko oinarri sendoa edukitzea giltza da eta kasu honetan Tolosako Capitolek baditu bai orkestra nabarmena (hemen titularren artean honako izen klasiko eta distiratsuak agertzen dira, hots, André Cluytens, Georges Prêtre, Michel Plasson edota egungoa dena, Tugan Sokhiev) bai abesbatza txalogarria, bere zuzendaria Alfonso Caiani delarik.

Daphne honetan proposamen eszenikoa Patrick Kinmothena zen. Eskenatokiaren erdian harri erraldoia kokaturik, bere gainean edo inguruan garatzen zen drama. Pertsonaien jantziak klasiko itxura omen zeukaten eta mitologiarekin lotura bermatu nahi zuen zuzendari eszenikoak. Hala ere, azken emaitzak xinpletasun gehiegi duela esango nuke; gauza bat da proposamen eszenikoa ez molestatzea, beste bat ezer ez aportatzea.

Protagonista Claudia Barainsky sopranoa izan da eta zeozer badago leporatzerik, hunkitzeko puntu bat falta zaiola izango litzateke. Hala ere bere Daphne nahiko ona izan da. Andreas Schagerek Apollo bereganatu zuen, alegia tesitura ia abestuezina eta oso dramatikoa. Andreas Schagerek badu ahotsa eta pertsonaairen sentimenduetan sartzeko gauza izango balitz, alegia, ahotsaren kolore desberdinak aterako balitu bere emaitza askoz hobeagoa –eta sakonagoa- izango litzateke.

Anna Larsson kontraltoak ere bazuen oso tesitura konplikatua, kasu honetan grabeegia zirudielako baina suediar honek ederki abestu zuen bere zatia. Franz Joseph Selig baxua izen handiko abeslaria da baina arratsalde honetan nahiko eskasa nabaritu nuen bere partehartzea: ahotsa ez zen zabaltzen eta pertsonaiari duintasun nahikorik ez zion eman. Hala ere arazorik handiena Roger Honeywell tenorearen partehartzea izan zen. Beraz ezin gauza ederrik esan: bere arazo teknikoak agerian gelditu ziren Leukipos pertsonaiaren interpretazioan, errepartoan akats bakarra izan delarik.

Beste pertsonai guztiak (batzuk, bere itxura ikusita, Peter Jacksonen film batetik zuzenean etorriak zirela ziruditen) ederki bete ziren eta nik azpimarratuko nituzke bi emakumezko zerbitzariak, alegia, Marie-Benedicte Souquet eta Hélène Delalande.

Harmut Haenchen arduradun nagusia izan zen eta nire gustoko lana egin zuen zuzendari beteranoak. Ohikoa da bere partehartzea Tolosako antzokian eta entzulegoak ederki eskertu zion lana. Neretzat, behintzat, Daphnek ez du Richard Straussen beste operek daukaten kalitatea eta bere irakurketa ederra izan zen.

Fitxa teknikoa: Richard Straussen Daphne (1938), Claudia Barainsky (Daphne, sopranoa), Franz-Josef Selig (Peneios, baxua), Anna Larsson (Gea, kontraltoa), Andreas Schager (Apolo, tenorea), Roger Honeywell (Leukipos, tenorea), Tolosako Abesbatza eta Orkestra, Harmut Haenchen (zuzendaritza), Tolosa, 2014ko ekainaren 29a.
A solo tres horas en coche de la frontera de Irun, el Capitole de Toulouse suele ofrecer propuestas operísticas más que interesantes, como lo era esta Daphne, de Richard Strauss. Daphne es un título que ha tenido escaso recorrido en los escenarios europeos y la escenificación en Toulouse bien que merecía el viaje anual. El resultado, con algún pero, solo puede considerarse positivo en lo que ha sido, curiosamente, la última función de la temporada 2013/14.

Para conseguir tal resultado es importante constatar que el Capitole tiene unos cuerpos estables de alta calidad, tanto la masa orquestal (han sido sus titulares nombres de prestigio como André Cluytens, Georges Prêtre, Michel Plasson o el actual, Tugan Sokhiev) como el coro, al que dirige Alfonso Caiani por lo que con esta base y un reparto solvente están abiertas de par en par las puertas a una buena representación.

En esta Daphne la propuesta escénica, excesivamente clásica, era de Patrick Kinmoth, que colocaba una enorme roca central dentro de una gruta como elemento unitario de la acción. En torno o encima de ella se desarrollaba el drama. El vestuario trata de ser fiel a un estereotipado pasado mitológico. El resultado final es de excesivo simplismo, donde por no molestar termina dándose la sensación de falta de imaginación.

La protagonista fue Claudia Barainsky que, sin terminar de emocionar por falta de expresividad, nos mostró una Daphne solvente. Andreas Schager asumió la tesitura endiablada de Apollo y lo hizo con suficiencia aunque falto de finura. El material está ahí, solo le falta saber adaptarlo a cada una de las situaciones emocionales del personaje.

Anna Larsson también tenía ante sí una tesitura compleja, por grave, en el papel de Gea y hay que decir que el resultado final fue notable.  Franz Joseph Selig no supo responder a su prestigio internacional quedando su prestación en segundo nivel por falta de proyección y de dignidad vocal. Sin embargo el principal problema fue el tenor Roger Honeywell, que se dio de bruces con sus deficiencias técnicas para abordar el lírico Leukipo. Una pena pues fue el único borrón de la tarde.

El resto de personajes, más allá de alguna caracterización, más cercana el cine de Peter Jackson que a la Daphne clásica fue solventemente cubierto, destacando en ello las sirvientas Marie-Benedicte Souquet y Hélène Delalande.

Harmut Haenchen, habitual en el Capitole llevó el timón con rigor y superó los existentes momentos faltos de inspiración de esta ópera; sin embargo todo llegó a buen puerto, ante la satisfacción general del público. No puedo obviar que Daphne no tiene, en mi opinión, la brillantez de otras obras del mismo Richard Strauss y sin embargo la lectura de Haenhen me pareció interesante.

Ficha técnica: Daphne, de Richard Strauss (1938), con Claudia Barainsky (Daphne, soprano), Franz-Josef Selig (Peneios, bajo), Anna Larsson (Gea, contralto), Andreas Schager (Apolo, tenor), Roger Honeywell (Leukipos, tenor), Coro y Orquesta del Capitole, de Toulouse, Harmut Haenchen (dirección), Toulouse, 29 de junio de 2014.


No hay comentarios: