2014/04/28

Gran Teatre del Liceu: Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii (Nicolai Rimsky-Korsakov)Aurtengo Bartzelonara egindako bisitaren aitzakia Nikolai Rimsky-Korsakov eta berak egindako Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii (Kitezhen hiri ikusezina eta Fevronia neskatoaren kondaira) izan da. Neretzat berria ziren ez bakarrik opera, konpositorea baita ere.

Opera honek bi kondaira uztartzen ditu eta honekin batera benetako eta fikziozko munduak lotzen ditu. Eszenikoki esijentea da oso eta Dimitri Tcherniakoven proposamena pizgarria zen, ikusita zer nolako ohiartzuna izan dute gozin honek egindako beste lan batzuk. Kasu honetan Tcherniakoven proposamena bikoitza dela ondoriozta generzake; bikoitza diot bi eredu desberdin erabiltzen dituelako eszena zuzendariak: bata non natura nagusitzen den (lehen eta azken ekitaldiak) eta bestea, apurtzailea eta –neurri batean- probokatzailea non akzioa gaurkotu egiten den eta tatariar eta errusiarrak gaurko balizko gatazkaren protagonistak bezala aurkezten diren. Ezohikoa bada ere ohial nagusia altxatu eta berehala ikusleak  txaloka hasi ziren, naturaren argazki ederra aurkitu baigenuen.

Operaren protagonista nagusia Fevronia da. Neska honekin Rimsky-Korsakov nahiko zalantzagarria da: batzutan neskatoa panteismoaren adeirazpena dirudi, naturarekin harreman zuzena duena; beste batzutan, berriz, erlijioaren mitoa bilakatzen da, otoitzaren bidez hiriaren salbatzioa eskuratzen duena. Hasieran Fevronia naturaren zatia da; bukaeran ispiritua bihurtu da. Liceun Fevronia Svetlana Ignatovich izan da eta onartuz bere rolaren zailtasuna haundia dela zeozer faltatu zitzaion bere ahotsean gaua borobiltzeko. Beharbada ahotsa zabaltzea eta indar gehiago rolaren eskakizuna bete ahal izateko.

Bere maitalea, Vsevolod printzea, heroia izan behar da eta Maxim Aksemovren ahotsa bigarren plano batean gelditu zen behin baino gehiagotan. Ahotsa polita da baina orkestra gainditzea erronka zaia bihurtu zitzaion Aksemovi. Berriz, Grixka mozkortia, Dimitri Golovninen ahotsean, ongi marraztu zen. Pertsonai honek garrantzi handia eskuratzen du operan zehar eta Golovnin ongi antzestu zuen bere gainbehera, txoratu arte.

Abeslaririk handiena Eric Halfvarson izan zen, zalantza barik. Erregistro grabea, benetakoa, tranparik gabekoa, kontzertante guztietan galtzen ez zen ahotsa. Oso interesgarria. Baxu honekin batera beste historiko batzuk, bazeuden, Mariinskyren eskolakoak hain zuzen ere: Gennadi Bezubenkov (ederki abestu zuen bere zati laburra) eta Vladimir Ognovienko (tatariarraren nagusia zena). Opera luze honek abeslari asko eskatzen ditu eta azpimarratzekoa izan zen txori mitolojikoen ahotsak Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii (Larissa Iudina eta Margarita Nakrasova) eta bi nobleak, alegia, Josep Fadó eta Alex Sanmartí.

Abesbatzaren interpretazioa bikaina izan zen; asko dago kantatzeko eta Tcherniakovekin ere asko interpretatzeko. Bigarren eta hirugarren ekitaldientan abesbatza mikrotaldetan banatzen da eta bakoitzak bere zeregina zuen. Abesbatza ez zen formarik gabeko masa, talde txikien bilkura baino.

Liceuko orkestra Josep Ponsen eskutan zegoen eta orohar bere lan ona izan zela esan dezakegu. Beharbada orkestrari kolore “errusiarra”ren eza lepora genizaioke baina argi dago Ponsek ongi landu duela opera hau.

Emanaldia: Nikolai Rimsky-Korsakoven Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii (1904), Eric Halfvarson (Yuri printzea, baxua), Maxim Aksemov (Vselovod printzea, tenorea), Svetlana Ignatovich (Fevronia, sopranoa), Dimitri Golovnin (Grixka, tenorea), Gennadi Bezubenkov (musikaria, baxua), Alexander Tsymbaliuk (ofizial tatariarra, baxua), Vladimir Ognovienko (ofizial tatariarra, baxua), Bartzelonako Liceuko Orkestra eta Abesbatza, Josep Pons (zuzendaria). Bartzelona, 2014ko apirilaren 26a.
La visita a Barcelona de este año tenía como objetivo Nikolai Rimsky-Korsakov y su ópera Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii (La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh y de la doncella Fevronia). En mi caso era novedad no solo la ópera son también el mismo compositor.

Esta ópera recoge en sí dos leyendas rusas, integrando tanto el mundo real como el de ficción. Muy exigente la puesta en escena de Dimitri Tcherniakov siendo su presencia un aliciente más para el viaje, conocida su capacidad de sacudir con sus propuestas escénicas el panorama operístico. En este caso podemos describir su propuesta como dual pues el director de escena emplea dos mundos aparentemente contrapuestos para desarrollar la acción: en los actos extremos, primero y cuarto, el mundo de la naturaleza, dentro del más puro clasicismo; en los actos centrales la idea es novedosa y provocadora, trayendo al hoy en día la escena al representar el conflicto militar entre rusos y tártaros. Algo inhabitual fue el aplauso del público nada más ser levantado el telón principal al comienzo de la ópera.

La protagonista de la ópera es la muchacha Fevronia. Rimsky-Korsakov juega a la ambigüedad con este personaje: en ocasiones parece ser expresión del panteísmo basado en la naturaleza; en otras, un mito del cristianismo que entrega su vida por su ciudad y la salva a través de la oración. Al comienzo Fevronia es parte de la naturaleza; al final es espíritu. En el Liceu Fevronia fue interpretado por Svetlana Ignatovich que asumió este rol tan largo y duro y la que le faltó un punto de fuerza vocal para acabar de redondear la noche. Quizás falta de proyección, quizás falta de fuerzas al final pero sin terminar de responder a las muchas exigencias del papel.

Su amante, el príncipe Vsevolod, ha de ser  personaje heroico y la voz de Maxim Aksemov quedó en demasiadas ocasiones en segundo plano, más de las necesarias. La voz es bonita aunque superar la importante masa orquestal resultó complicado en demasiadas ocasiones. Sin embargo el borrachín Grixka, en la voz de Dimitri Golovnin quedó perfectamente dibujado. Este personaje va asumiendo mayor importancia según avanza la ópera y la interpretación de la caída de Golovnin hasta la locura fue muy eficiente.

El mejor cantante fue, sin duda, Eric Halfvarson, un bajo de verdad con registro grave imponente y sin mentiras, que no se perdía en los concertantes. Una gran interpretación. Con este bajo señalar otros dos históricos de la escuela de Mariinsky, a saber, Gennadi Bezzubenkov (cantó muy bien su breve parte del músico) y Vladimir Ognovienko (jefe de los tártaros). En esta larga ópera es numeroso el número de solistas y quiero subrayar los que en mi opinión fue lo más destacable, es decir, Larissa Iudina y Margarita Nakrasova como los pájaros mitológicos y los dos nobles en las voces de Josep Fadó y Alex Sanmartí.

La interpretación del coro fue sobresaliente. En la obra hay mucho que cantar y con Tcherniakov mucho que interpretar. La masa coral es descompuesta en múltiples pequeños grupos, cada uno con su quehacer escénico. Así el coro más que un grupo es la suma de muchos pequeños grupos.

La orquesta del Liceu en manos de Josep Pons estuvo a buena altura. Quizás le faltaba un punto de color “ruso” pero poco se le puede reprochar a Pons.


Función: Skazániye o nevídimom grade Kítezhe i deve Fevrónii, de Nicolai Rimsky-Korsakov (1904), Eric Halfvarson (príncipe Yuri, bajo), Maxim Aksemov (príncipe Vselovod, tenor), Svetlana Ignatovich (Fevronia, soprano), Dimitri Golovnin (Grixka, tenor), Gennadi Bezubenkov (músico, bajo), Alexander Tsymbaliuk (oficial tártaro, bajo), Vladimir Ognovienko (oficial tártaro, bajo), Orquesta Sinfónica y Coro del Liceu de Barcelona, Josep Pons (dirección musical). Barcelona, 26 de abril de 2014.

No hay comentarios: