2012/06/21

Leos Janácek


Azken hamarkadetan Leos Janacek ohikoa bihurtu zaigu gure opera denboraldietan. Eta zorionez horrela izan dela esan beharko genuke Leos Janacek baita XX. mendeak eman digun konpositore garrantzitsuenetarikoa. Gainera askorentzat Leos Janacekek atea izan da Bohemia, Morabia, Eslobakia eta holako herrialdeetara bidaltzeko, non hizkuntza zoragarria aurkitzeaz gain tradizio aberatsa eta emankorra dastatzeko aukera ere izan dugu, Jan Dismas Zelenkarengandik hasi,  Bedrich Smetana eta Antonin Dvorakekin jarraitu eta Bohuslav Martinurekin luzapen lojikoa izan duena.
Janacek bi mendeen arteko gizona da baina opera garrantzitsuenak XX mendenaren barruan kokaturik daude eta gaur egun, zalantzarik gabe, Leos Janacek mende honetako ezinbesteko erreferentzia dela esan dezakegu.
Oraindik Janaceken lanak “modernotzat” hartzen dira antzoki askotan nahiz eta konpositorea 1928an hil; honek adierazten duena, Janacek eta bera bezalako hainbat konositoreekin gure zorra betetzeko izugarrizko atzerapena dugula da, alegia, oraindik bidea egiteke dugula normaltasun osoz Janacek programatzeko, antzesteko, entzuteko.
Janacek askotan agertuko da blog honetan. Baina bere lehen sarrera orokor honetan aipa ditzagun bere operetan agertzen diren hiru elementu bereziak: lehendabizikoa, bere obretan emakumeak duen indarra. Janacekek emakume minduta bezain gogorra aurkezten digu. Emakumea zapalduta bai berezko izaera femeninoagatik bai gizartean dauden hainbat konbentzionalismoengatik. Horra hor, adibidez, Jenufa edo Kat’a Kabanova operen adibideak non emakumea ez da libre, gizartearen esklabua baizik.
Entzun dezagun Jenufa operaren zati bat: hemen gizon “jatorrak”, protagonistarekin ezkonduko dena hain zuzen ere,  aurpegian labankada emango dio jeloskor egoteagatik eta Jenufaren aurpegia betiko desitxuratuko du. (1) Jak razem vsecko to Stevkovo vypinání schlíplo
Janaceken bigarren ezaugarria bere ezkortasuna izan zitekeen, bereziki Lehen Mungu Gerra bukatu eta gero idatzitako operetan: goian aipatutakoa Kat’a Kabanova ezezik, Věc Makropulos (Makropulos kasua) edota Z mrtvého do (Hildakoen etxetik) aipa genitzake. Opera hauetan pertsonaien patua iluna da, itxaropenik gabekoa. Heriotza, behartuta ala nahigabekoa, irtenbide bakarra da. Janacekek gizakiaren alde iluna erakutsiko digu, musika triste bezain orekatuaren bidez.
Hona hemen, izenburu bereko operan, Katia Kabanovak bere bizitzari ematen dio agurra; ez du inolako aukerarik eta ingurugoek baztertu egin dute. Volga ibaiak bere gain hartuko du.  (2) Ptacci priletí na mohylu
Baina gutxieneko baikortasunarekin amaitzeko aipa dezagun hirugarren ezaugarri bezala Janacekek bere herrialdeko folklorearekin egindako lana, askotan bere operetan presente dagoelarik. Hona hemen Jenufa operaren barruan, lehen ekitaldiko festan herriak abesten duena. (3) Dusa moja, Stevo, Stevusko!
Leos Janacek izen handia dugu. Ezinbestekotzat jo behar XX mendean zehar opera egileen artean nagusienetarikoa baita eta azken urtetan egindako lana handia izan bada ere oraindik badugu zer egina gure opera denboraldietan bere presentzia erabat normalizatu arte.
Bertsioak: Jenufa, Elisabeth Södertröm (Jenufa, sopranoa), Wieslaw Ochman (Laca, tenorea), Petr Dvorský (Steva, tenorea), Vienako Abesbatza eta Orkestra Filarmonikoa, Charles Mackerras (zuzendaria). Kat'a Kabanova: Elisabeth Söderström (Katia, sopranoa), Vienako Orkestra Filarmonikoa, Charles Mackerras (zuzendaria).En las últimas décadas la obra de Leos Janacek comienza a ser habitual en nuestras temporadas operísticas. Y hemos de agradecerlo porque Leos Janacek es uno de los compositores más grandes del siglo XX. Además este autor ha sido para muchos la puerta de acceso al mundo de Bohemia, Moravia, Eslovaquia y lugares limítrofes, dueños de una lengua maravillosamente sonora además de una rica tradición musical que viene de Jan Dismas Zelenka, contínua con las figuras de Bedrich Smetana y Antonin Dvorak y encuentra su lógica sucesión en la de Bohuslav Martinu.
Janacek es hombre entre dos siglos aunque sus óperas más importantes estén todas ellas situadas dentro del XX; y hoy en día Janacek es referencia indiscutible de la vida musical del siglo pasado.
Aún hoy en día las óperas de Janacek se presentan como “modernas” a pesar de que el compositor falleció en 1928; esto lo que expresa es la enorme deuda que seguimos teniendo con este compositor en lo que respecta a la programación, escenificación y escucha “natural” de sus obras.
Janacek estará muy presente en este blog. Pero en esta primera entrada de acaracter general quiero mencionar tres aspectos esenciales de su obra: la primera, la fuerza de lo femenino. Janacek nos presenta a menudo una mujer dolida, una mujer oprimida tanto por su misma esencia femenina como por los convencionalismos sociales. Ejemplo perfecto de ello serían  Jenufa o Kat’a Kabanova, donde la mujer lejos de ser libre es esclava de la sociedad y sus normas.
Escuchemos un fragmento de Jenufa, aquel en el que el hombre “bueno”, el que acabará casandose con la protagonista, la ataca con un cuchillo y la desfigura en la cara para siempre. (1)
Una segunda característica de la obra de Janacek es su pesimismo, sobre todo en las óperas realizadas tras la Primera Guerra Mundial. Además de la ya mencionada Kat’a Kabanova podemos señalar Věc Makropulos (El caso Makropulos) edota Z mrtvého do (Desde la casa de los muertos). En estas obras el destino de los protagonistas es oscuro, sin esperanza. La muerte, deseada o no, es la única puerta de salida. Janacek,  por lo tanto, ahonda en la parte más oscura del ser humano y nos la transmite a través de una múisca tan triste como serena.
Escuchemos el final trágico de Katia Kabanova en la ópera homónima. Ella es una mujer sin futuro e ignorada por quienes le rodean. El Volga la recogerá. (2)
Pero para terminar con una pizca de optimismo señalemos com tercer factor el trabajo realizado por Janacek con el folklore de su tierra y que aparece en muchas de sus obras. He aquí la múisca festiva del primer acto de la ópera Jenufa. (3)
 Leos Janacek es un nombre grande, ineludible en la historia de la ópera del siglo XX, uno de los más importantes. Y aunque el paso dado estos últimos años ha sido importante aun tenemos mucho que hacer para que la presencia de Janacek y su obra se torne habitual, normal.

Versiones: Jenufa, Elisabeth Södertröm (Jenufa, ), Wieslaw Ochman (Laca, tenor), Petr Dvorský (Steva, tenor), Coro y Orquesta Filarmonica de Viena, Charles Mackerras (director). Kat'a Kabanova: Elisabeth Söderström (Katia, soprano), Orquesta Filarmonica de Viena, Charles Mackerras (director).

No hay comentarios: