2012/08/24

Moses und AronMadrilgo Teatro Realaren 2012/2013ko denboraldiaren lehen izenburua Arnold Schönbergen Moses und Aron izango da. Horregatik interesgarria iruditu zait opera honi buruzko sarrera egitea. Zergatik? Ez hau blog honetako hamahirugarren sarrera delako (Arnold Schönbergek triskaidekafobia sufritzen zuen), ez; arrazoia serioagoa da. 

XX. mendean zehar opera batzuk sinbolotzat hartzerik baldin badaude hau garrantzitsuenetarikoa izango litzatekela pentsatzen dut, Moses und Aron dodekafonismoaren adierazpenik nabaria baita. Dodekafonismoa eta sprechgesang (abesti esandakoa izan zitekeen itzulpena) opera honekin oso lotuak dauden kontzeptuak dira eta, aldi berean, opera honek duen ospea elikatzeko funtsezkoa izan dira.

Zoritxarrez, Moses und Aron gutxitan taularatzen da eta aipatutako ekitaldi honetan opera kontzertu erara eskeiniko da. Ondorioz, Teatro Realeko zuzendaritza taldearen erabakia txalogarria baldin bada, pena handia adierazi behar dugu kasu honetan bere alde eszenikoari uko egin beharko diogulako. Gainera, bi emanaldi bakarrik eskeiniko dira.
Bi Mundu Gerren artean egindako Bibliako historio honek judutarren egoerarekin harreman zuzena du. Arnold Schönberg judutarra zen, nahiz eta erlijioarekin harremana xinplea ez eduki. Berak protestantismoa aukeratu zuen 24 urte zituelarik, garai batean non Europan zehar laikotasuna zabaltzen ari zen Arnold Schönberg berritzaileak gai zaharrari begiratzen dio musika berria egiteko. Moses und Aron operak etorkizunari so egiten dio eta laurogehi urte pasa eta gero proposamen ausarta bezain gaizki-ulertzea izan dela ondorioztatu dezakegu.
Moses, baxua, beti sprechgesang estiloaren barruan murgilduta dago eta adimena ordezkatzen du; Aron, tenorea, ekintza. Esan genezake Mosesek "ez duela abesten", Aronek, berriz, bai.  Ondorioz, biok osagarriak, biok pertsonalitate bakarra osatuz.. Eta bi hauekin batera, Herria. Hemen abesbatzak izugarrizko garrantzia hartzen du bai bere osotasunean agertzen denean (herri judutarra eta bere zalantza “teolojikoak”) bai taldeka agertzen denean, Arnold Schönberg askotan zatitzen baitu abesbatza nagusia eta horrela hirurogeitamar agure, eskaleak, printzeak, gizon biluziak eta abarreko azpikoroak ditugu eszenan. Opera hau zaila eta estua da abesbatzarentzat. Partehartzaileen zerrenda amaitzeko, orkestra dugu, handia, zura biderkatua eta perkusio erraldoiarekin.
Alegia, Moses und Aron lanak dena eskatzen die interpretatzailei, zailtasun teknikoak eta musikalak handiak baitira eta kritiko askoren ustez hau da arrazoi nagusia zergatik hain gutxitan taularatzen den ulertzeko. Baina bere kutsu berritzaileak ere zaildu egiten du bere programazioa opera honek ireki baitzuen bide berri bat eta operaren historioaren barruan mugarria dela esan dezakegu.
Madrilgo Teatro Realeko emanaldiak ikustea ezinbestekotzat jotzen dut egoera ekonomikoa zaila izan arren; baina artistikoki ordainezina den aukera baten aurrean gaudelakoan nago. Lan hau ezagutzeko hona hemen lehen ekitaldiaren hiru adibide: lehenengoa, operaren hasiera non Mosesek suzko sasiaren forma hartu duen Jainkoari otoitz egiten dio: Einziger, ewiger, allgegenwärtiger! (Bakarra, amaigabea, nonahikoa!) (1).


Bigarrenean Aron dugu protagonista, makilaren mirariaren unean non makilak sugearen itxura hartu duen: Dein Stab zwingt uns (Zure hagak behartzen gaitu) (2)


Eta azkena, In der Wüste wird euch die Reinheit (Basamortuan garbitasuna izango dugu) non hiru pretsonai nagusiek (Moses, Aron eta Herria) erabateko protagonismoa hartzen duten eta lehen ekitaldiari amaiera ematen diote (3).Bertsioa: Moses und Aron, Günther Reich (Moses, baxua), Louis Devos (Aron, tenorea), Austriako Irratiko Abesbatza, Austriako Irratiko Orkestra Sinfonikoa, Michael Gielen (zuzendaria).El Teatro Real de Madrid ofrecerá Moses und Aron como primer título de su nueva temporada. Esta es la principal razón que justifica esta breve introducción y no el hecho de que Arnold Schönberg padeciera triscaidecafofia y esta sea mi decimotercera entrada en el blog.

La razón es más seria; si hay algún título sinbólico del devenir de la ópera en el siglo XX este puede ser Moses und Aron. Esta ópera es la mayor expresión del dodecafonismo, así como del uso del sprechgesang (canto hablado puede ser la traducción), conceptos ambos estrechamente ligados a esta obra. Al mismo tiempo, su carácter innovador ha sido fundamental para alimentar la fama de “ópera difícil” que le acompaña.
Moses und Aron se programa muy poco y las funciones mencionadas se ofreceran en versión de concierto. Así pues, junto al aplauso al equipo director de Teatro Real por la decisión de ofrecer esta obra vaya el sentimiento de tristeza por tener que renunciar a la parte escénica. Además, solo se ofrecerán dos funciones.
Esta ópera sobre tema bíblico está compuesta entre las dos Guerras Mundiales y tiene una relación directa con la situación que vivía el pueblo judío en aquella época. Arnold Schönberg era judio aunque su relación con la religión nunca fue sencilla; abrazó el protestantismo a los 24 años en un momento histórico en la que el laicismo se expandía por Europa; y en aquel momento el innovador Arnold Schönberg miró a un viejo tema para componer su ópera. Moses und Aron dibuja el futuro de la ópera y tras casi ochenta años su propuesta sigue siendo tan innovadora como mal entendida.
Moses, bajo, se expresa siempre con el uso del sprechgesang y representa la sabiduría; Aron, tenor, la acción. Se podría decir que mientras Moses "no canta" Aron sí lo hace. Ambos, por lo tanto, complementarios y ambos unidos formando un solo ser. Y con ellos, el Pueblo. En esta obra el papel de coro es fundamental tanto en sus apariciones de conjunto (representado al pueblo judio y sus “dudas teológicas”) como en sus apariciones fragmentadas, pues Schönberg divide muchas veces al coro en subgrupos (los setenta ancianos, los mendigos, los príncipes, los hombres desnudos, etc.). Esta ópera es difícil y exigente para el coro. Y para finalizar con los intérpretes principales una orquesta de gran tamaño con la madera doblada y gran presencia de percusión.
Así pues, Moses und Aron exige mucho a sus intérpretes, tanto en el aspecto musical como en el técnico, razón por la cual muchos críticos justifican la escasa presencia de esta obra en los teatros. Pero quizás sea su carácter innovador el principal obstáculo pues esta obra abrió nuevos vías para la ópera y en cierta forma la podemos considerar como referencia obligada dentro de la historia de este arte.
Considero imprescindible asistir a estas funciones del Teatro Real, aunque hoy la situación económica nos lo complique todo. Musicalmente los aficionados a la ópera estamos ante una oportunidad inmejorable. Para conocer un poco más esta obra os traigo tres ejemplos de su primer acto: el primero, el comienzo de la ópera donde Moses reza a Dios, que se le presenta en forma de zarza ardiente: Einziger, ewiger, allgegenwärtiger! (¡Único, eterno, onmipresente!) (1).
En el segundo fragmento tenemos a Aron de protagonista e el momento de la conversión del bastón: Dein Stab zwingt uns (Tu vara nos obliga) (2).
En el último, los tres personajes principales, Moses, Aron y el Pueblo adquieren total protagonismo cerrando el acto primero en In der Wüste wird euch die Reinheit (En el desierto tendremos la pureza) (3).

Versión: Moses und Aron, Günther Reich (Moses, bajo), Louis Devos (Aron, tenor), Coro de la Radio de Austria, Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria, Michael Gielen (director).

No hay comentarios: