2012/11/24

Król RogerIndar guztiak ohiko errepertorioa lantzeko bideratuta dituen Bilboko operaldian, Karol Szymanowskiren Król Roger (Roger Erregea) da haize berriak dakarzkigun izenburua. Azken urtetan bai grabazio desberdinek bai Europako eskenatoki desberdinetan taularatu izanak garrantzia eman diote erabat ahaztuta zegoen opera honi. Agian ezohiko hizkuntzan abestu behar izatea ez da oso lagungarria baina Szymanowskiren musikaren balioa gailentzen ari da, zorionez.
Król Rogerek Euripidesen Bakanteak antzelanean du oinarria, Hans Werner Henzeren The Bassaridsek bezala. Hemen ere gizakiaren bi alde edo izaeren arteko gatazka irudikatzen da, izaera izpirituala eta hedonistaren artean.  Alde izpirituala erlijio ofizialaren bidez gauzatzen da; operaren hasiera Palermoko katedralaren barruan kokatuta dago, meza nagusia egiten den momentuan hain zuzen ere.
Ezezagun baten agerpenak eta bere mezuak hankaz gora jarriko dute dena. Ezezaguna artzaina da eta aldi berean Dioniso jainkoaren ordezkaria eta erlijio berria ezagutaraztera datorrela iragarriko du. Hau bigarren aldearen agerpena da, alde hedonista. Katedralean bertan dagoen eliza hierarkiaren bapateko erantzuna ezezagunaren heriotze zigorra eskatzea izango da, bere mezuak kolokan jartzen baitu instituzioak diona. Baina artzaiaren mezuak Roxana, erregearen emaztea harrapatu du dagoeneko eta erregiña bitartekaria izango da artzainaren bizia salbatzeko.
Hortik aurrera dikotomia presente dago operan eta dikotomia honek aurpegi desberdinak dituela esan genezake. Ez da bakarrik dikotomia nabariena, alegia, erlijio zaharra eta berriaren artean, ez. Szymanowskik ere ekialde eta mendebaldeko dikotomia aurkezten digu, ez bakarrik bera poloniarra izan eta ekintza Italian gertatzen delako, baita musikak soinu kontrajarriak (edo osagarriak agian) dituelako, ekialde zein mendebaldekoak.
Eta dikotomia hau ere Rogeren barruan gertatzen da, berak hasieran artzainaren mezuarekiko atsekabea azalarazten badu, gero, pixkanaka, mezu honek bere buruan sartu eta itxurazko ziurtasuna eta kemena kolokan jarriko diolako. Król Roger pertsona baten eboluzioa da, gizaki baten aldaketa moralaren alegoria, zalantzaren beharraren apologia.
Roxana hasieratik eta Roger geroago artzainaren mezupean eroriko dira eta, azkenik, mezu berria zabalduko da. Operaren amaiera irekia gelditzen da: Rogerek badaki emaztea galdu  duela baina artzainaren azken ahaleginaren aurrean erregeak eusten dio eta hedonismoaren besopean ez da eroriko. Arrazionaltasunaren garaipena?
Hona hemen  Król Rogeren hiru zati esanguratsuak. Lehenengoa lehen ekitaldiaren amaiera da non erregeak artzainari gau horretan jauregira itzultzea eskatzen dion, elkarrekin hitzegiteko.
1/ Niech odejdzie Pasterz (Utzi Artzaia alde egiten)


Bigarren zatia Roxana erregiñaren aria da. Une honetan Roxanak bere senarrari artzainarekin errukiorra izan dadila eskatzen dio.
2/ A! Roxana! Jej spiew! (Ah! Roxana! Bere ahotsa!)

Hirugarren eta azken zatia operaren amaiera da. Erregeak eta orkestrak eguzkiari abesten diote, egunsentia irudikatuz. Garai berri baten hasiera ote?
3/ Slonce! Slonce! Edrisi! (Eguzkia! Eguzkia! Edrisi!)

Bertsioa: Król Roger, Thomas Hampson (Roger, baritonoa), Elzbieta Szmytka (Roxana, sopranoa), Philip Langridge (artzaia, tenorea), Birmingham Hiriko Abesbatza eta Orkestra, Simon Rattle (zuzendaria).

 
En una temporada de ópera como la de Bilbao, donde todos las fuerzas están dirigidas a cultivar el repertorio más tradicional Król Roger (El rey Roger) es el único título que aporta un poco de aire fresco. En los últimos años distintas grabaciones y la programación de este título en los teatros europeos le han dado protagonismo, ganado evidente importancia. Quizás el hecho de ser cantada en una lengua como el polaco, infrecuente en el mundo de la ópera, no ayude en exceso pero poco a poco se va imponiendo la calidad de la música de Szymanowsky.

Król Roger, como la ópera de Hans Werner Henze The Bassarids, se basa en la obra teatral de Eurípides Las bacantes. Aquí tambien se presentan las dos sensibilidades del ser humano, la espiritual y la hedonista. La primera se representa a través de la religión oficial y así, el comienzo de la ópera está situado en la catedral de Palermo, en el momento de la celbración de la misa mayor.
La aparición de un desconocido y su mensaje pondrá patas arriba toda la ceremonia pues un pastor (el desconocido y representante del dios Dionisio) anuncia que viene a proclamar una religión nueva siendo esta la otra sensibilidad, la hedonista. La jerarqía eclesiástica presente en la ceremonia reaccionará de forma inmediata pidiendo el castigo del desconocido a la pena de muerte pues el mensaje nuevo atenta contra la religión oficial. Sin embargo la reina, Roxana, ya ha sido atrapada por el mensaje nuevo y hará de intermediaría para poder salvar la vida del pastor.
De aquí en adelante se abre una sucesión de dicotomías, que repsenta aspectos diferentes. No solo la más evidente, la que se produce entre la vieja y la nueva religión, no. Tambien Szymanowski nos presenta la dicotomía entre oriente y occidente, no solo porque el compositor sea polaco y la acción se desarrolla en Italia sino porque la música nos trae sonidos contrapuestos (o complementarios) provenientes de oriente y occidente.
Y esta dicotomía tambien se produce en el interior del rey pues del disgusto inicial por el mensaje provocador pasará, paulatinamente, a ser seducido por él hasta quedar en entredicho la aparente firmeza inicial. Król Roger es, por lo tanto, la evolución de una persona, el cambio moral de la misma, la apología de la necesidad de la duda.
Roxana desde un principio y Roger más tarde caen bajo el embrujo del pastor y, finalmente, el nuevo mensaje se expandirá. El final de la ópera es, sin embargo, abierto: Roger es consciente de que ha perdido a su mujer pero ante la última tentativa seductora del pastor el rey sabrá aguantar y no caer en los brazos del hedonismo. ¿El triunfo de la razón?
He aquí tres fragmentos significativos de Król Roger. El primero es el final del acto inicial, donde el rey cita al pastor para la noche inmediata con la intención de hablar con él. (1) Niech odejdzie Pasterz (¡Permitid al Pastor que se vaya!)
El segundo fragmento es el aria de Roxan.a. En este momento la reina pide a su marido clemencia para el pastor. (2) A! Roxana! Jej spiew! (Ah! Roxana! ¡Su voz!)
El tercer y último fragmento es el final de la obra. El rey y la orquesta cantan al sol, en el momento del amancer. ¿Es el inicio de una nueva era? (3) Slonce! Slonce! Edrisi! (¡Sol! ¡Sol! Edrisi!)
Versión: Król Roger, Thomas Hampson (Roger, baritono), Elzbieta Szmytka (Roxana, soprano), Philip Langridge (artzaia, tenor), Coro y Orquesta de la Ciudad de Birmingham, Simon Rattle (dirección musical).

No hay comentarios: