2013/04/08

Ariadne auf Naxos


OperaXXko irakurle batzuk orain arte Richard Strauss ez agertzea leporatu didate, arrazoi osoz. Jendea lasaitzeko asmoz esan dezagun Richard Straussen ia lan guztiak ekarriko ditugula blog honetara, azken finean bera baita XX. mendeko opera konpositorerik garrantzitsuenetarikoa. Lehena Ariadne auf Naxos (Ariadne Naxosen) izatea kasualitate hutsa da.
Berez, beti pentsatu dut opera honek baduela, musika estiloari dagokionez, iraganeranzko begirada berezia, eta aldi berean, Straussek, ironia osoz, zaleek zituzten bi eztabaida historioekin jolas egiten duela: lehendabizikoa opera serio eta buffaren artekoa; eta bigarrena, sortzailearen askatasunari buruzkoa. Izan al du konpositoreak inoiz askatasunik bere artea sortzeko, ala historian zehar baldintza materialek garrantzi gehiago izan dute?
Bi eztabaida historiko hauek opera honetan agertzen dira era bikainean. Lehenengoa, noble baten bi opera eskaritan agertzen da, bata serioa eta mitolojikoa eskatzen du, eta bestea commedia dell’arteren barruan kokatua. Hala ere, eta bere apeta hutsagatik, biak elkartu beharko dira eta aldi berean taularatu. Konpositorearentzat erabaki hau ulergaitza da eta abeslariek ere ez dute ulertzen. Soprano eta tenore serioek mespretxatu egiten dituzte abeslari komikoak eta beraien ustezko status berezia dela eta ez daude prest “bigarren mailako” abeslari hauekin batera kantatzeko.
Aipatutako bigarren eztabaida, konpositorearen sortze-askatasunari dagokio: musika eginda dago baina dirua jartzen duenak azken orduko aldaketak proposatuz gero ez dago eztabaidatzerik. Konpositoreak nahiko luke bere inspiraziopean bakarrik lan egin baina, diruak lortzen du egilearen nahia xamurtzea. Eta kasu honetan konpositoreak nahi ez duena egin beharko noblearen nahiari erantzun egokia emateko.
Guzti hau operaren atarian kontatzen digute; gero opera bera datorkigu. Operan zehar elementu heroiko eta komikoak nahasturik daude eta horretan datza opera honen meritoa, ustez osagai kontrajarri direnen uztarketan, opera hau zoragarri bihurtzen baitute. Bacchus eta Ariadne Naxos uhartean elkartuko dira baina lehenago commedia dell’arteren pertsonaiek beraien alaitasuna eta malenkonia zabalduko dute. Horra hor Arlekin, Truffaldino eta Brighella maitagarriekin batera abestuko dute; eta Straussek erabateko sinesgarritasuna ematen dio istorioari..
Gure hiru zati musikalak desberdinak dira oso. Lehenengoan, eta neuretzat hain berezia den honetan, commedia dell’arteren pertsonaiek, alaia izateagatik zoragarria den musika abesten dute: (1) Ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne (Bazeuden bi pertsonai ederrak, Teseo eta Ariadne).

Bigarrenean opera honek duen zatirik ezagunena eta zailena jaso dut, Zerbinettaren aria. Zerbinettak zubiarena egiten du mundu serio eta komikoaren artean bere samurtasunaz aliatuz. (2) Grössmächtige Prinzessin (Beroren Printzesa graziosoa).

Bukatzeko operarena amaiera. Zati komikoa entzun eta gero eszena heroikoari ekiten diogu. Bacchus, kementsua, Ariadnerengana doa. Heldu eta berehala biek duo zoragarriari ekingo diote eta horrela amaitzen da Ariadne auf Naxos (3) Gibt es kein Hinüber? (Ez dago hemen pasatzerik?).

Bertsioa: Richard Straussen Ariadne auf Naxos (1916), Gundula Janowitz (Ariadne, sopranoa), James King (Bacchus, tenorea), Edita Gruberova (Zerbinetta, sopranoa), Staatskapelle Dresde, Rudolf Kempe (zuzendaria).

 

Algunos lectores de OperaXX me han reprochado, con toda la razón, que no haya aparecido hasta ahora la figura de Richard Strauss. Estén tranquilos que prácticamente todas las óperas de Strauss irán apareciendo aquí pues, sin duda alguna, Richard Strauss es uno de los compositores más reseñables del siglo XX. Que su primera obra en este blog sea Ariadne auf Naxos (Ariadne en Naxos) es mera casualidad.

En realidad siempre he pensado que esta ópera, en su estilo musical, mira hacia el pasado al mismo tiempo que Strauss, de forma irónica, juega con dos de las discusiones históricas por excelencia entre los aficionados: la primera, la que existe entre la ópera seria y la ópera bufa; y la segunda, la relativa a la libertad del compositor a la hora de crear. ¿Ha tenido alguna vez el compositor libertad real para crear arte o, sin embargo, ha estado de una forma u otra, condicionado su arte por cuestiones materiales?
Estas dos discusiones históricas están recogidas en esta ópera de forma brillante. La primera, en el encargo que un noble hace de dos óperas distintas, una seria y de tema mitológico y otra cómica enmarcada dentro de la commedia dell’arte. Sin embargo, por mero capricho del rico noble ambas obras habrán de ser fusionadas y representadas en una sola. El compositor no puede dar crédito a la petición y los cantantes también reaccionan de forma negativa pues soprano y tenor desprecian a los cantantes bufos y desde su supuesto status especial no están dispuestos a compartir escenario con cantantes de “segundo nivel”.
La mencionada segunda discusión es la relativa a la libertad del creador: la ópera está compuesta pero quien pone el dinero exige cambios de última hora sin que quepa discusión alguna. Quisiera el compositor trabajar solo bajo su inspiración pero estando por medio un contrato la libertad creativa se torna más liviana. Y en este caso tendrá que hacer lo que no desea solo por satisfacer la demanda del noble rico.
Todo esto se cuenta en el prólogo de la obra; luego viene la ópera en sí. En ella se entremezclan elementos heroicos y cómicos y aquí reside, precisamente, el mérito de la obra, en cómo Strauss hilvana ambos elementos en apariencia contradictorios hasta lograr una ópera maravillosa. Bacchus y Ariadne se unirán en la isla de Naxos pero antes os personajes de la commedia dell’arte nos harán llegar su alegría y melancolía. En consecuencia Arlequín, Truffaldino y Brighella se mezclaran en su canto con las hadas. Y a todo ello Strauss es capaz de darle absoluta verosimilitud.
Los tres fragmentos musicales son dispares entre sí. El primero, debilidad personal, nos enseña la maravillosa por alegre música de los personajes de la commedia dell’arte al cantar (1) Ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne (Éranse dos personajes hermosos, Teseo y Ariadne).
El segundo fragmento recoge la parte más conocida y complicada de cantar de esta ópera, el aria de Zerbinetta. Zerbinetta es el personaje puente entre los mundos serio y cómico, que logrará unirlos con su bonhomía. (2) Grössmächtige Prinzessin (Su graciosa Princesa).
Para finalizar, la última escena de esta obra. Tras la parte cómica llega el turno de la escena heroica. Bacchus se dirige hacia Ariadne con determinación. Al unirse ambos cantan un prolongado y hermoso dúo, dando fin a Ariadne auf Naxos. (3) Gibt es kein Hinüber? (¿Dónde está el camino?)
Versión: Ariadne auf Naxos, de Richard Strauss (1916), Gundula Janowitz (Ariadne, soprano), James King (Bacchus, tenor), Edita Gruberova (Zerbinetta, soprano), Staatskapelle Dresde, Rudolf Kempe (dirección musical).

No hay comentarios: