2013/04/22

Mathis, der MalerBi Mundu Gerren arteko garaia artiskikoki oso emankorra izan zen Alemanian. Une hartan hainbat mugimendu estetikok eztanda egin zuten, zoritxarrerako nazismoa heldu arte. Orduan elkarrrekin bizi ziren musika apurtzailea, dodekafonismoan oinarritzen zena (Alban Berg, adibidez), sozialismoarekin bat egin zuen musika proletarioa (Kurt Weill kasu) edota bertako tradizioaren barruan egokitzen zena.
Guzti hau Adolf Hitlerek desegin zuen debekatu egin zituelako parametro ofizialetatik at zeuden estetikak eta horren ondorioz Entartete Musik (Musika Endekatua) sortu zen. Talde honen barruan sartu zituzten musika “judutarra”,” boltxebikea” edo antzeko akusaziopean errepresioa jasan behar izan zutenak. Konpositore batzuen musika desagertu zen (kasu batzuetan oraindik ixilpe lotsagarrian segitzen dute) eta beste batzuk, berriz, erregimenaren ofizialaren ildoak ontzat eman zituzten. Gaur ekartzen dizuedan konpositoreak Alemaniatik alde egin behar izan zuen probokatzaile eta sasiboltxebike izatea leporatu ziotelako, nahiz eta bere estilo propioa garatu. Hasiera apurtzailea izan arren bere musika neoklasizismotik hurbil zegoen: Paul Hindemith da eta bere operaren izenburua, Mathis, der Maler (Matias, margolaria).
Mathis, der Maler tradizio sinfonikoarekin lotuta dagoela esan dezakegu. Gaur egun ezagunagoa da Hindemithek berak egindako operari honi buruzko sinfonia, opera bera baino. Lan honetan orkestraren garrantzia azpimarratzekoa da eta iraganarekin duen lotura ez du konpositoreak ezkutatzen. Operaren gaiak ere iraganeruntz begiratzen du izenburuan aipatutako Mathis XV. mendeko Mathias Grünewald errenazimenduko margolaria baita.
Paul Hindemith Alemaniaren historioan oinarritzen da  bere hizkuntza musikala propioarekin irakurketa propioa egiteko. Gaur egungo ikusmiratik Hindemithen armonia ezin da apurtzailetzat hartu baina bai orijinal eta, neurri batean, konplexutzat. Ondoriozta genezake Hindemithek bat egiten zuela Alemanian zegoen opera-tradizioarekin eta areago, tradizioak berak ezkutatu dituela Hindemithen musikaren balioak.
Opera XVI. mendeko Alemaniako nekazarien matxinadeen garaian kokatuta dago eta horrelako egoeran, artistak askatasunez artea garatzeko dituen zailtasunetaz hitzegiten digu Hindemithek. Horrelako argumentua ezin onargarria izan nazismoan, paralelismoa nabarmenegia baitzen eta Paul Hindemithek alde egin behar izan zuen Alemaniatik.
Aipatutako tradizio sinfonikoari erreparatzeko gaurko lehen zati musikala opera honen hasiera da. Obertura handia, luzea eta egitura sinfonikoa duena da. (1) Hasiera: aingeruen kontzertua.


Bigarren zatia bigarren eszenan gertatzen da. Eszena korala da eta katoliko eta protestanteen arteko gatazka adierazten du. (2) Dem Volk stopft man die falschen Lehren ins Maul (Herriak ikasgai okerrak ikasi ditu).


Bukatzeko, opera honen amaiera. Mathisek badaki bere azken egunetan dagoela eta bakardadean bizi nahi ditu, arteaz eta berak egindakoaz hausnartzen. (3) Auf denn zum letzchen Stück des Wegs (Egin diezaiegun aurre nire azken egunei) .


Bertsioa: Paul Hindemithen Mathis, der Maler (1938), Dietrich Fischer-Dieskau (Mathis, baritonoa), Municheko Irratiko Abesbatza eta Orkestra, Rafael Kubelik (zuzendaria).

 
El periodo de entreguerras mundiales fue muy productivo desde el punto de vista artístico. En aquella época explosionaros distintas corrientes estéticas que cesaron con la desgraciada llegada del nazismo. En aquel momento convivieron desde la música rupturista, basada en el dodecafonismo (por ejemplo, Alban Berg) a la música proletaria surgida en torno al socialismo (caso de Kurt Weill) o aquella que daba continuidad a la tradición operística germana.

Todo esto desapareció con la llegada al poder de Adolf Hitler, que prohibió toda aquella manifestación estética que estuviera fuera de los parámetros oficiales surgiendo la denominada Entartete Musik (Música Degenerada). Aquellos que así fueron calificados lo eran por hacer música “judía” o “bolchevique” y fueron por ello represaliados. La música de algunos compositores desapareció del todo (en algún caso aún hoy se mantiene ese vergonzante silencio) mientras otros aceptaron los criterios estéticos del régimen. El compositor hubo de exiliarse de Alemania por ser su música calificada de provocadora y con tufo bolchevique a pesar de que fue capaz de crear un estilo propio cercano que tras un inicio rupturista, se acercó a un particular neoclasicismo. El compositor es Paul Hindemith y el título de su ópera es Mathis, der Maler (Matías, el pintor).
Podemos afirmar que Mathis, der Maler está muy ligada a la tradición sinfónica alemana. Hoy en día es más conocida la sinfonía creada a partir de la música de la ópera que la ópera misma. La importancia de la orquesta es innegable y Hindemith parece mirar al pasado en una conexión que el compositor no disimula. El tema de la ópera también mira al pasado pues el Mathis señalado en el título no es otro sino el pintor renacentista del siglo XV Mathias Grünewald.
Paul Hindemith se basa en la historia de la misma Alemania para con su lenguaje musical propio hacer su propia lectura de la historia. Desde la perspectiva actual la armonía de Hindemith no puede calificarse de rupturista pero sí de original y, en cierto modo, compleja. Podríamos deducir que Paul Hindemith se une a la tradición operística alemana para que luego esa misma tradición sea la que haya minusvalorado y arrinconado el valor artístico de su obra.
El argumento nos coloca en el siglo XVI, en la época de las revueltas campesinas alemanas y el protagonista reflexiona sobre las dificultades del artista de expresarse por el clima de falta de libertad. Visto el evidente paralelismo con la época de Hitler la obra fue inaceptable para el régimen y Paul Hindemith tuvo que salir de su país.
En relación con la conexión ya mencionada con tradición sinfónica alemana escuchemos como primer fragmento el preludio de la ópera, una obertura amplia y de estructura sinfónica. (1) Preludio: el concierto de los ángeles.
El segundo fragmento  ocurre en la segunda escena. Es una escena coral que narra el conflicto entre católicos y protestantes, que no cesa hasta la llegada del cardenal. (2) Dem Volk stopft man die falschen Lehren ins Maul (Al pueblo se le meten cosas equivocadas).
Para terminar, el final de la ópera donde el pintor, consciente de encontrarse en sus últimos días, reflexiona sobre lo realizado y su arte. (3) Auf denn zum letzchen Stück des Wegs (Hágamos frente a mis últimos días).
Versión: Mathis, der Maler, de Paul Hindemith (1938), Dietrich Fischer-Dieskau (Mathis, barítono), Coro y Orquesta de la Radio de Munich, Rafael Kubelik (dirección musical).

No hay comentarios: