2013/04/02

Saint François d'Assise


OperaXX mende honetako opera aldarrikatzeko eta defendatzeko sortu nuen. Horrek ez du esan nahi mende honetan egindako lan guztiak onak iruditzen zaizkidanik, ez, eta are gutxiago lan guztiak maila berean kokatzen ditudanik. XX. mendean ere opera onak eta txarrak daudelakoan nago, argi uste baitut XX. mendea operarentzako oso mende egokia eta emankorra izan dela. Mende honek izenburu ederrak eman dizkio arte honi eta gaurkoa hauetarikoa da, hots, ez bakarrik XX. mendeko operen artean baizik eta historiako izenbururik nabarmenetarikoa dela pentsatzen dut.
XX. mendeko operaren bilakaera ulertzeko giltzarri diren izenburu batzuk badaude, eta neure aburuz Olivier Messiaen-en Saint François d’Assise (Asisko Done Frantzisko) da hauetariko bat. Izugarria maila guztietan, ez bakarrik lau ordutik gorako iraupena duelako, eskatutako orkestra eta abesbatza erraldoiak direlako edota protagonistari eskatzen zaion esfortzu fisikoa ikaragarria delako, ez. Izugarria estatismotik eta hausnarketa teolojikotik antzerkia egiten duelako Messiaenek. Zaila da oso konpositorearen eskema hau ekintza dramatikoan gauzatzea, drama ez baita inoiz planteatzen ikuslegoaren aurreran baizik eta protagonista nagusiaren bihotzearen barruan.
Berez, opera honetan ez da ia ezer gertatzen eskenatokian. Gertatzen diren gauza guztiak pertsonaien bihotzetan edota arimetan gertatzen dira. Kontutan hartzen badugu opera hau 80ko hamarkadan egin zela, alegia, katolizismoaren ospea unerik goxoenean ez zegoenean, normala izango litzateke pentsatzea konpositorearen planteamenduak lojika guztietatik at zegoela. Saint François d’Assise fededun batek egindako opera da eta , hau da neretzat duen baliorik handiena.
Ni ez naiz fededuna baina sinistuta nago Messiaenen sinismena benetakoa dela, Messiaenen musikak ez diolako tarterik uzten demagogiari. Messiaenentzat opera hau ez da propaganda tresna, baizik eta bere zalantzak, beldurrak eta kezkak azalarazteko bidea. Done Frantzisko ez da gizon perfektua eta horrela marrazten digu Messiaenek, konpositoreak ere zalantzak eta kezkak zituelako eta naturaltasun osoz bizitzen zituen.
Saint François d’Assise transzendentzia da. Hemen helburua ez da ohiko ekintzak deskribatzea, kristau batentzat garrantzitsuak direnak azpimarratzea baizik. Agian, operak lurra ukitzen duen une bakarra txorien kontzertua izango litzateke; zati honetan Done Frantziskok naturarekiko lotura erakusten digu eta, bide batez, Messiaenek bere pasioa ornitologikoari atea irekitzen dio.
Hona hemen aukeratutako hiru zatiak. Guztiak hirugarren eta azken ekitaldikoak dira. Lehendabizikoan Done Frantziskoren azken agurra hasten da. Naturan dauden elementu guztiei agur esaten die, badakielako bere lurreko bizitza amaitzear dagoela. (1) Adieu, creature du temps! (Agur, denboraren kreatura!)

Bigarrenean aingeruaren hitzak entzuten ditugu. Aingeruak gogoraratzen dio nola gertatu zen miraria legenarduna besarkatu zuenean. (2) François, François! Rappelez toi! (Frantzisko, Frantzisko, gogora ezazu!)

Bukatzeko, operaren amaiera, abesbatzak Jaungoikoaren eta protagonista deunaren gloria kantatzen duena. (3) Autre est l’eclat de la lune! (Ilargiaren gloria da).

Bertsioa: Olivier Messiaen-en Saint François d’Assise (1983), José van Dam (Done Frantzisko, baritonoa), Dawn Upshaw (aingerua, sopranoa), Arnold Schoenberg Abesbatza, Hallé Orkestra, Kent Nagano (zuzendaria).

 

Creé OperaXX con la idea de reivindicar y defender la creación operística del pasado siglo. Ello no quiere decir que considere a todas las obras de ese siglo como obras maravillosas; aún menos coloco a todas ellas a la misma altura artística. En el siglo XX ha habido óperas buenas y malas aunque tengo muy claro que, en términos generales, el siglo XX ha sido un siglo generoso y positivo para el arte de la Ópera. Y si se han compuesto títulos imprescindibles el de hoy es uno de ellos, no ya solo en lo que se refiere a su importancia dentro del siglo sino dentro de la Historia de este arte.

En el siglo XX hay algunos títulos clave para entender la evolución de la ópera y uno de ellos es Saint François d’Assise (San Francisco de Asís), de Olivier Messiaen. Enorme a todos los niveles, no ya solo por su duración, superior a las cuatro horas de música, a las demandas coral y orquestal o por la enorme exigencia física y vocal que se pide al protagonista, no. Enorme porque desde el puro estatismo y la reflexión teológica se hace teatro. Es realmente complicado hacer drama desde estos parámetros pues la acción nunca se resuelve frente al espectador en el escenario sino dentro de los corazones de cada uno de los protagonistas.
En realidad, en esta ópera no ocurre nada en el escenario. Todo lo que se narra ocurre en corazones y almas y si tomamos en cuenta que fue compuesta en la década de los 80, cuando el catolicismo no gozaba precisamente de amplio prestigio, pareciera lo más normal pensar que el planteamiento del compositor se encuentra fuera de toda lógica. Saint François d’Assise es la obra de un creyente y aquí reside, en mi opinión, su principal valor.
Yo no soy creyente y sin embargo Messiaen me convence de sus verdaderas creencias a través de la música pues Messiaen no deja lugar a la demagogia. Para él la ópera no es un instrumento de propaganda sino de plasmar sus dudas, sus miedos y sus preocupaciones. Así, Messiaen no dibuja a San Francisco como un hombre perfecto sino, con total naturalidad, como un ser humano que también tiene sus dudas y preocupaciones.
Saint François d’Assise es pura trascendencia. Aquí el objetivo no es describir las típicas acciones dramáticas sino subrayar aquello que es fundamental para un católico. Quizás el único momento en el que la ópera toca tierra es el denominado concierto de pájaros donde San Francisco nos muestra su pasión por la naturaleza y, al mismo tiempo, Messiaen da rienda suelta a su pasión por la ornitología.
He aquí los tres fragmentos musicales seleccionados, todos ellos pertenecientes al tercer acto. En el primero San Francisco comienza a dar su último adiós. Saluda a todos los elementos de la naturaleza consciente de que su vida terrenal está pronta a finalizar. (1) Adieu, creature du temps! (¡Adiós, criaturas del tiempo!).
En el segundo fragmento oímos la voz del ángel. Éste le recuerda cómo abrazó al leproso y llevo a cabo su milagro. (2) François, François! Rappelez toi! (¡Francisco, Francisco, recuerda!).
Para terminar, los últimos minutos de la ópera en los que le coro canta a la gloria de Dios y del santo protagonista (3) Autre est l’eclat de la lune! (¡Es la gloria de la luna!).
Versión: Saint François d’Assise, de Olivier Messiaen (1983), José van Dam (San Francisco, barítono), Dawn Upshaw (ángel, soprano), Coro Arnold Schoenberg, Orquesta Hallé, Kent Nagano (dirección musical).

No hay comentarios: