2013/05/13

TurandotBlog honen sarrerako testuan Turandot operaren eszena zehatz bat erabiltzen dut balizko irakurleari ongi etorria emateko. Opera honetako hirugarren ekitaldian Liu esklabuak bere buruaz beste egiten du bere sekretua inork ezagutu ez dezan, eta heriotza honek Turandot izotzezko printzesa hunkitu egiten du. Eszena hau egin eta gero Giacomo Puccini zendu zen eta aldi berean opera era “tradizionalean” egiteko garaia ere desagertu zela aipatzen du operazale askok.
Horregatik, XX. mendeak opera ikurrik baldin badu (iraganera begiratuta) Giacomo Pucciniren Turandot da. Hala ere komeni da argitzea Turandot baino lehenago operaegile batzuek beste modu batez ulertu eta gauzatu zutela opera (hor dago, adibide bat jartzearren, Alban Bergen Wozzeck) eta Turandoten ondoren, “tradizioa”ren barruan koka ditzakegun izenburuak egin zirelako ere, Ermanno Wolf-Ferrari edo Giancarlo Menottiren izenburuak esaterako.
Turandot ipuin handia da. Istorioa honela laburbildu daiteke. leku exotikoan gertatzen den istorio harrigarria da, besterik ez. Enperadoreak, printzesak, ezezagun ausartak, heroi anonimoak,… elementu hauez osatzen du Puccinik opera. Hori bai, Puccinik bere maisutasun handia erakusten du musika idazterakoan gauza baita musika zoragarria idazteko.
Pekingo plaza batean Tartariatik datorren printze batek aita, erregea beraz, itsu aurkituko du, emakume esklabu batekin. Baina protagonismoaz berehala jabetuko da bertako printzesa txinatarra, agintzen baitu Pertsiako printzeari lepoa moztu diezaiotela ez baita gauza printzesak galdetutakoaren erantzunak asmatzen. Saria, printzesa bera zen; porrotaren ondorioa, heriotza. Minutu gutxitan Txina, Tartaria eta Pertsia agertu zaizkigu, Pucciniren exotismoarekiko maitasuna agerian utziz, Madama Butterfly eta Japonia edota La fanciulla del West (Mendebaldeko neskatila) eta Amerikako Mendebaldean egin zuen bezala.
Protagonista ez da agertzen operaren erdira arte eta bere lehen agerpenean argudio ikaragarriak adierazten ditu gizonekiko gorrotoa justifikatzeko. Aintzinean senideko emakume batek jasandako umilazioagatik Turandotek zaildu egin die gizonei berarekin ezkontzeko aukera. Enperadoreak, aitak, agindu zion printzesaren hiru galdera zailak asmatuko zituena bakarrik iritsiko zela senar izatera. Ministroek esanda dakigu azken urteetan ahaleginean hildako gizonak ia hogeita hamar direla.
Baina printze ezezagunak irabaziko du. Are gehiago, lorpena gauzatu eta gero berorrek proposatuko dio erronka berria printzesari: bere izena asmatzea. Puccini bukarea prestatzen ari da; printzesak lortuko du behar duen informazioa baina, izena Maitasuna dela esango dio aitari eta porrota onartu beharko du: maitemindu egin da.
Istorio exotikoa, erridikulua, sinistezina? Beharbada hitz guzti hauek egiaren zati bat adierazten dute baina musika, ah, musika!! Entzun ditzagun gure betiko hiru adibideak, hirurak hirugarren ekitaldikoak..
Lehenengoan, nola ez, hain ospetsua den aria entzungo dugu, printze ezezagunak  garaipenarekiko konfidantza adierazten duena
(1) Nessun dorma (Inork ez dezala lorik egin)

Bigarrenean Liu esklabuaren unea. Printzesaz maiteminduta dago baina badaki ezinezko maitasuna dela. Liu esklabuak, izotzezko printzesari maitasunak arrapatuko duela aurreratzen dio. Hauek dira Puccinik idatzi zuen opera honen azken notak
(2) Tu, che di gel sei cinta (Zu, izotzaz inguratuta zaudena).

Bukatzeko, opera honen bukaeraren zatia. Turandotek ezin du bere ahulezia disimulatu. Maitasuna irabaztear dago eta hala onartzen du printzesak
(3) Il primo pianto (Lehendabiziko negarra).

Bertsioa: Giacomo Pucciniren Turandot (1926), Maria Callas (Turandot, sopranoa), Eugenio Fernandi (Calaf, tenorea), Elisabeth Schwarzkopf (Liu, sopranoa), Nicola Zaccaria (Timur, baxua), Milango La Scala Antzokiko Abesbatza eta Orkestra, Tullio Serafin (zuzendaria).


 
Este blog da la bienvenida a sus hipotéticos lectores con una referencia a una escena concreta de esta ópera, Turandot. En el tercer acto de esta ópera la esclava Liu se suicida antes de dar a la princesa la información que precisa para conocer el secreto del príncipe desconocido y ello conmueve por primera vez a la princesa de hielo. Terminada esta escena falleció Giacomo Puccini y también finalizó, en opinión de muchos aficionados a la ópera una forma “tradicional” de hacer ópera, terminó una época.

Por todo ello si hay una ópera símbolo (en su mirada al pasado) esta es Turandot, de Giacomo Puccini. De todas formas conviene aclarar que antes de esta obra ya algunos compositores habían introducido nuevas vías de composición (ahí está, por ejemplo, el Wozzeck, de Alban Berg) así como que después de Turandot algunos compositores continuaron trabajando dentro de lo que podríamos llamar “tradición”, pudiendo mencionar a compositores como Ermanno Wolf-Ferrari o Giancarlo Menotti.
Turandot es un cuento grande. Su argumento puede resumirse así: una historia increíble que ocurre en un país exótico. Así de simple. Tenemos emperadores, princesas, desconocidos valientes, héroes anónimos,… que son los que componen la obra de Puccini. Eso sí, Puccini demuestra su maestría a la hora de componer una música sencillamente soberbia.
En una plaza de Pekín un príncipe de Tartaria encuentra a su padre ciego, el rey, acompañado de una esclava. Pero el protagonismo lo recoge inmediatamente la princesa china que ordena sea cortada la cabeza del príncipe de Persia por no ser capaz de acertar las respuestas a las preguntas que le ha realizado la misma princesa. El premio, casarse con ella; el castigo, la muerte. En apenas unos minutos hemos estado en China, Tartaria y Persia, demostrando Puccini su afición por los lugares exóticos, como hizo con el Japón de Madama Butterfly o el Oeste americano en La fanciulla del West (La muchacha del Oeste).
La protagonista no aparece en la ópera hasta justo la mitad de la misma y en esta primera aparición explica sus argumentos sorprendentes para justificar el odio contra los hombres. En el pasado una familiar suya fue humillada por un hombre y ello de vale para que Turandot ponga muy difícil a cualquier hombre poder casarse con ella. Su padre, el emperador, le dio su palabra: solo aquél hombre que adivinara las respuestas a las adivinanzas de la princesa podrá llegar a ser su esposo. Así, en boca de los ministros sabremos que solo en los últimos años los fallecidos son casi una treintena.
Pero el príncipe desconocido superará la prueba. Es más, conseguido ello, pondrá una prueba a la princesa, retándola a que adivine su nombre. Puccini se acerca al final: la princesa conseguirá la información pero en el momento de informar a su padre reconocerá como nombre del desconocido Amor, con lo que la princesa reconocerá su derrota: se ha enamorado.
¿Una historia exótica, ridícula o increíble? Quizás cada una de estas palabras describa una parte de la ópera pero la música, ¡ay, la música! Escuchemos los tres ejemplos habituales, todas ellas pertenecientes al último acto. La primera ha de ser, cómo no, la famosa aria que canta el príncipe desconocido y donde manifiesta su confianza en vencer (1) Nessun dorma (Que nadie duerma)
En el segundo tenemos el aria de Liu, la esclava. Está enamorada de su príncipe pero ella es consciente de que ese amor es imposible. Liu, una esclava, será capaz de avisar a una princesa que ya está atrapado por el amor. Estas serán las últimas notas que escribió Puccini antes de morir. (2) Tu, che di gel sei cinta (Tú, que estás rodeada de hielo).
Para terminar, una parte del final. Turandot ya no puede disimular su debilidad. El amor está a punto de triunfar y así lo acepta Turandot (3) Il primo pianto (El primer llanto).
Versión: Turandot, de Giacomo Puccini (1926), Maria Callas (Turandot, soprano), Eugenio Fernandi (Calaf, tenor), Elisabeth Schwarzkopf (Liu, soprano), Nicola Zaccaria (Timur, bajo), Coro y Orquesta del Teatro La Scala, de Milán, Tullio Serafin (dirección musical).

No hay comentarios: