2013/07/14

Lulu


 
Alban Bergek bi opera besterik ez zituen egin, aurreko sarreran aipatzen genuen Wozzeck eta gaur hona ekartzen dizudana, Lulu. Berez, Alban Bergek ezin izan zuen opera hau amaitu; bera zendu zenean hirugarren aktua ia hasi gabe zegoen eta 1935 (Alban Berg zendu zen urtea) eta 1976 (bere alarguna zendu zena) bi ekitaldiko Lulu antzestu zen, Friedrich Cerhak hirugarren ekitaldia aurkeztu arte. Honek, Cerhak, Bergen familiaren baimenarekin, konpositoreak utzitako apunteak erabili zituen hirugarren ekitaldia amaitzeko eta gaur guztiok ados dira bere lana oso ona izan zela. Horren ondorioz gaur egun ia ez da taularatzen bi ekitaldiko Lulu, hirugarrena erabat onartua izan baita.
Opera honetan Lulu erabateko protagonista da eta Luluk izaera femeninoa irudikatzen duelakoan nago. Lulu emakumearen askatasuna ordezkatzen du, askatasun sexuala, askatasun pertsonala eta ginonekiko libre. Luluk, emaztea edo amantea izanda, gizon eta emakumeen desioa piztu egiten du eta horretaz konszientea da. Beti marra gorriaren ondoan, bizitza eta heriotzaren artean, arriskuan bizian egoten.

Luluk pertsona baten degradazioa aurkezten digu. Hasieran gaztea eta alai, Luluk senar eta amante desberdinak ditu. Honek gizonak tresnatzat hartzen ditu eta protagonistari ez zaio hunkitzen, adibidez, bere inguruak dauden gizonek maitasunagatik bere buruaz beste egitea. Aurreko maitalea senarra bihurtuta, Luluren eskuagatik hilko da. Sexua, askatasuna eta heriotza nahasten dira iraunkorki opera honetan, beti ikuspuntu femenino batetik ikusita.
Lulu ere dodekafonismoaren adierazpenik egokiena da, sinboloa. Berez, arestian aipatu dugunez, nahiz eta bakarrik bi opera egin, Alban Berg iraultzaile handia izan zen operaren munduan lehen Wozzeckek asaldatu egin zuelako generoa eta, beranduago, Luluk konpositoreak hartutako bidea sakondu zuelako. Bi opera hauek XX. mendean idatzitakoen artean garrantzitsu eta ohiartzun handienetariko izandakoak dira, zalantzarik gabe.
Entzun ditzagun ohiko hiru adibide misukalak. Lehenengoan, bigarren ekitaldiko unea izango dugu: Schön doktoreak bere emaztea, Lulu, gizonez inguratuta aurkitzen du, besteak beste bere semea Alwa.

(1) Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben (Nigatik gizon batek bere buruaz beste edo beste bat hil egiten badu)

Bigarren zati musikalean hirugarrin ekitaldiko bi eszenen arteko orkestarako interludioa entzungo dugu non agerian gelditzen den Bergen orkestarako estilo zoragarria

(2) Variationen I-IV. Interlude. (Bariazioak I-IV. Interludioa)
Bukatzeko, operaren amaiera. Lulu gizon ezezagun batekin dago. Gure protagonista ez daki gizon hau Jack Errai-ateratzailea dela. Geschwitz kontesa Luluren zain dago ohiu izugarria entzuten denean. Jackek Lulu hil egin du eta kontesak negar egiten du bere maitasun sekretuaren gorpuaren ondoan, hil arte.
(3) Das ist der letzte Abend (Hau da azken iluntzea)
 
Bertsioa: Alban Bergen Lulu (1935), Teresa Stratas (Lulu, sopranoa), Yvonne Minton (Geschwitz, mezzosopranoa), Kenneth Riegel, (Alwa, tenorea), Franz Mazura (Jack, baxua), Pariseko Operaren Orkestra, Pierre Boulez (zuzendaria).
 

 

Alban Berg solo compuso dos óperas: una de ellas protagonizaba nuestra última entrada, Wozzeck, y la segunda es la que motiva esta nueva, Lulu. En realidad Alban Berg no terminó esta ópera; al fallecer apenas estaba esbozado el tercer acto y entre 1935 (año del fallecimiento del compositor)  y 1976 (año del fallecimiento de su viuda) se representó la Lulu en dos actos hasta que el compositor Friedrich Cerha compuso el tercero a partir de los apuntes de Berg. Su labor fue tan aclamada que hoy en día apenas se programa la versión en dos actos.
En esta ópera Lulu es la protagonista absoluta y con ella, la esencia femenina, que está representada a través de su personaje. Lulu representa la libertad de la mujer, la sexual, la personal y la de la mujer ante los hombres. Lulu, ya esposa ya amante, es capaz de despertar el deseo de hombres y mujeres y es consciente de ello. Siempre al borde de la línea roja, entre la vida y la muerte, viviendo al máximo.
Lulu también nos presenta el proceso degenerativo de una mujer. Al principio joven y alegre, Lulu pasa de marido a amante. Lulu considera a los simples instrumentos en sus manos llegando a permanecer impasible ante el suicidio de uno de sus hombres. Así, quien fue primero amante se convierte en marido y acabará muerto por manos de la protagonista. En esta ópera sexo, libertad y muerte entremezclados de forma permanente, siempre desde el punto de vista femenino.
Lulu es también símbolo del dodecafonismo. En realidad y como ya quedo dicho arriba, aunque Alban Berg solo compuso dos óperas es el gran revolucionario del género en el siglo XX ya que Wozzeck revolucionó el mismo mientras que Lulu supuso la confirmación del nuevo camino aportado por el compositor. Estas dos obras son, sin duda, dos de los principales ejemplos del siglo además de ser las obras que abrieron al género nuevas perspectivas.
Escuchemos los habituales tres ejemplos musicales. El primero, es parte del segundo acto: el doctor Schön encuentra a su esposa, Lulu, rodeada y adorada por distintos hombres, estando entre ellos su propio hijo, Alwa. (1) Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben (Aunque un hombre se suicide o mate por mi)
En el segundo ejemplo tenemos un fragmento orquestal del tercer acto donde queda de manifiesto la portentosa habilidad de Berg para la orquesta sinfónica. (2) Variationen I-IV. Interlude. (Variaciones I-IV. Interludio).
Para terminar, el final de la ópera. Lulu está con un hombre desconocido. Nuestra protagonista no sabe que él es Jack el Destripador. La condesa Geschwitz espera a Lulu cuando oye un grito desgarrador. Jack acaba de matar a Lulu y la condesa, también herida, llora a su amor secreto hasta morir. (3) Das ist der letzte Abend (Este es mi última noche).
Versión: Lulu, de Alban Berg (1935), Teresa Stratas (Lulu, soprano), Yvonne Minton (Geschwitz, mezzosoprano), Kenneth Riegel, (Alwa, tenor), Franz Mazura (Jack, bajo), Orquesta de la Ópera de Paris, Pierre Boulez (dirección musical).

 

1 comentario:

Xavi dijo...

Fantástica ópera, una de mis favoritas sin lugar a dudas... Y muy buena elección de fragmentos, en especial el interludio al acto III, una auténtica maravilla.