2013/10/31

Siren Song

[texto en español]Aste honetako sarrera berezia da n lehendabiziko aldiz laguna den blog honekin bat egingo dugulako, konpositore baten alde desberdinak aurkezteko eta garatzeko asmoz. Konpositorea Jonathan Dove britainiarra da eta OperaXXtik bere lan operistikoa aurkezten dugun bitartean beste bloga, liederabend-ek musikari honek egindako liederrak aurkeztuko dizkigu. Bi blogek bat egiten dugu zuek Jonathan Doveren lana hobeto ezagutu zaitezten.

Sirenen kantua esamoldea faltsua den hitz ederrekin gauzatutako mezua azaltzeko erabiltzen da. Sirenak alegiazko izaki mitologikoak dira eta beraien kantua tresna zen gizakiak, bereziki mariñelak, erakartzeko. Dena faltsua, ezer ez da egia. Hortik dator adierazpenaren erabilpen herrikoia. Gaur ekartzen diuedan operaren izenburuak, zer nolako esanahia du?

Siren Song (Sirena abestia) Jonatahn Dove britainiarraren ganbara-opera da, 1994. urtean egindakoa eta gaur hona ekartzen dut adibide interesgarria iruditzen zaidalako hogei opera baino gehiago idatzi duen konpositorea ezagutzeko, besteak beste Flight (Hegaldia) edo The Adventures of Pinnocchio (Pinotxoren abenturak), beharbada bere lanik ospetsuenak. Gaurko operaren iraupena laburra da, ordu eta laurdena, eta baliabide musikalak ez dira handiak.

Siren Song operak gizakiok errealitatetik at bizitzeko daukagun erreztasuna kontatzen digu. Davey, mariñela, maitemindu da Dianarekin. Eta nor da Diana? Dianak iragarki bat jarri zuen aldizkari baten non mutil lagunaren bila dabilela aitortzen du. Daveyk erantzuten dio eta harremanari hasiera ematen diote. Daveyk burua galduko du, baina ezin izango du bere harremana gauzatu Jonathanek berri izugarria ematen diolako: Dianak gaixotasun larria du; Dianak eztarriko minbizia du.

Historia honetan, zein da sirenaren abestia? Zer da faltsua? Dana. Diana ez da esistitzen; berez, bere iragarkia gizon batek, Jonathan izenekoak idatzi zuen eta Daveyk bizi izandako historio osoa gezurrezkoa izan da. Daveyk ezin du sinistu baina azkenean froga fisikoak emango diozkiote eta onartu beharko du, iparra galduz. Davey mariñela da eta operaren azken eszenan Davey, bere itsasontziaren barandatik Dianaren ahotsa, kantua, entzungo du, sirenaren abestia.

Jonathan Dovek gizakiak daukan maitasunaren beharra lantzen du eta sirenaren mitologia erabiltzen du gure irudimenak gaztelu faltsuak eraikitzeko daukan erreztasuna. Eta Jonathan Dovek hainbat zelula musikalak erabiliko ditu ostinato teknikarekin historioa aurrera eramateko. Itxuraz, musika xinplea baina entzuleak harrapatuta gelditzen da Dovek garatzen duen kromatismoagatik. Zelulak identifikatu eta gero –adibidez, operaren hasiera xilofonoak bere ostinatoarekin Daveyren egoneza azaltzen digu- entzulea prest dago argumentua jarraitzeko eta pertsonaien sentimentuak ezagutzeko.

Ikus ditzagun opera hone  bi bideo. Lehenengoan Balin suertatzen da ekintza dramatikoa. Jonathan Daveyren argazkiak egiten ari da. Davey bere Diana maitagarria bikiniz jantzita nola egongo litzateke imajinatzen ari da eta bitartean itsasontzian Daveyk Dianari egindako balizko dei telefonikoak ikertzen ari dira, irregularrak izan daitezkelako (1).


Bigarren bideoan operaren amaiera dugu. Daveyk egia ezagutzen du. Berak jasotako eskutitz guztiak ez ziren Dianaren eskutik atera, Jonathanena baizik. Jakingo dugu ere Jonathanen benetako izena Brian Trevis dela, timatzailea. Dena gezurra izan da eta Daveyk sirena baten kantuaren biktima da. Kantu hau operari amaiera emango dion soiua entzungo dugun azkena izango da (2).


Bertsioa: Jonathan Doveren Siren Song (1994), Brad Cooper (Davey, tenorea), Mattijs van de Boerd (Jonathan, baritonoa), Amaryllis Dieltiens (Diana, sopranoa), Mark Omvlee (begiralea, tenorea), Marijn Zwitserlood (kapitaina, baxua), Siren Ensemble, Henk Guittart (zuzendaria).Esta semana tenemos entrada especial pues por primera vez, y en trabajo mancomunado con un blog amigo, presentamos dos diferentes facetas artísticas de un compositor, el británico Jonathan Dove. Desde OperaXX nos introduciremos en su faceta operística; desde liederabend se abordará su obra liederística. Unimos las fuerzas de los dos blogs en aras de presentaros algo más completo.

La expresión canto de sirena nos relata ese discurso falso compuesto de palabras bellas pero vacuas. Las sirenas, seres mitológicos, cantaban para atraer a la perdición a los seres humanos, sobre todo a los marineros. Todo es falso, nada es cierto. Este es el uso de tal expresión popular pero ¿qué significado tiene tal expresión en el título de la ópera que hoy traemos?

Siren Song (Canto de sirena) es una ópera de cámara del británico Jonathan Dove, estrenada en 1994 y es ejemplo interesante para conocer a un compositor que ha compuesto ya una veintena de ellas, entre ellas las más conocidas -y que algún traeremos a este blog- Flight (Vuelo) o The Adventures of Pinnocchio (Las aventuras de Pinocho). La duración de la ópera de hoy apenas sobrepasa la hora y cuarto y los medios musicales exigidos son exiguos.

Siren Song nos cuenta la facilidad que tiene el ser humano para ausentarse de la realidad. Davey, un marinero, se ha enamorado de Diana. Pero, ¿quién es Diana? Es quien ha puesto un anuncio en el periódico solicitando una relación estable y Davey, tras dudar, ha decidido responder afirmativamente a tal petición, dando comienzo a la relación. Davey perderá la cabeza pero nunca podrá hacer realidad esa relación pues,por Jonathan conoce una tremenda noticia: Diana está muy enferma; Diana padece cáncer de garganta.

En esta historia, ¿cuál es el canto de sirena? ¿Qué es falso? Todo. Diana no existe; en realidad el anuncio ha sido publicado por un hombre de nombre Jonathan y la historia vivida por Davey ha sido una enorme burla. Davey no puede dar crédito a la nueva situación a pesar de las pruebas físicas  presentadas; al final, perderá el norte teniendo que asumir la extraña situación. El joven marinero, en la última escena, desde la barandilla de su barco, escuchará la voz de Diana a modo de canto de sirena.

Jonathan Dove trabaja el tema de la necesidad del amor por parte del ser humano y la figura mitológica de la sirena se utiliza para concretar la facilidad que tenemos para construir castillos en el aire. Y Jonathan Dove crea células musicales que utilizadas a través de la técnica del ostinato permiten construir la estructura dramática. Aparentemente estamos ante una música sencilla pero el oyente se siente atrapado por el cromatismo musical de Dove. Una vez identificadas tales células –por ejemplo, el ostinato generado por el xilófono al comienzo de la ópera y que responde a la inestabilidad de Davey- el oyente está preparado para seguir el argumento y conocer los sentimientos de los personajes.

Veamos dos vídeos de esta ópera. El primero nos muestra la escena que ocurre en Bali. Jonathan saca fotografías a Davey mientras este se imagina cómo sería su amada Diana vestida con bikini; y mientras en su barco se están investigando las supuestas conversaciones telefónicas entre Davey y Diana por supuesto incumplimiento del reglamento (vídeo arriba, nº1).

En el segundo vídeo podemos ver y escuchar el final de la ópera. Davey ya conoce la verdad. Las cartas que él recibía no eran escritas por Diana sino por Jonathan. También sabremos que Jonathan es, en realidad, un timador de nombre Brian Trevis. Todo ha sido una gran mentira pues Davey ha sido víctima de los cantos de sirena. Será precisamente la voz de la sirena la que cerrará la ópera (vídeo arriba nº2).

Versión: Siren Song, de Jonathan Dove (1994), Brad Cooper (Davey, tenor), Mattijs van de Boerd (Jonathan, baritono), Amaryllis Dieltiens (Diana, soprano), Mark Omvlee (supervisor, tenor), Marijn Zwitserlood (capitán, bajo), Siren Ensemble, Henk Guittart (dirección musical).
  

No hay comentarios: