2013/01/14

Gran Teatre del Liceu: Rusalka (Antonín Dvorak)


Orain dela sei hilabete, Liceura joatea erabaki nuenean, nire helburu bakarra Rusalka lehen aldiz entzutea zen. Geroago Rusalka honetarako Stefan Herheimek egiten zuen proposamen eszenikoaren berri izan nuen eta konturatu nintzen sare sozialetan ere interes osoa puntu honetara desbideratzen zela, alegia, Dvoraken musikaz baino Herheimen eszenaz hitz egiten zela. Guzti honek nire jakinmina piztu besterik ez zuen egin.
Emanaldia ikusi eta gero onartu beharra dut ez dudala inoiz horrelako emankizun apurtzailrik, berritzailerik eta aldi berean, musikarekin hain bateraturik ikusi. Erraz ulertzen dut jende askok  haserrea adieraztea eta Herheimen lana traiziotzat hartzea baina benetan diot, neretzat oso lan interesgarria, ausarta eta “intelektualki” zorrotza izan zen. Ez naiz damutzen Bartzelonaraino joateagatik, ez.
Hemen aipatzen genuen Rusalkari buruzko laburpena. Herheimek erabateko aldaketa proposatzen du eta honen ondorioz ninfaren bizigune naturala diren ur-sakonak bizitzaren sakontasun bihurtzen ditu. Horrela Herheimek Rusalka prostituta proposatzen digu, kalegorrian bere lana egiten duena eta bere aitarem (operan, Ur-Jeinua) kontrolpean dagoena.
Aipamen zinematografiko ugari daude eszenan eta zentzumenetarako festa amaigabea dela esan genezake. Literalki, begiak ezin itxi segundu bat uneoro mugimendu eszenikoa eta berritasunak gure begien aurrean gertatzen ari zirelako, gelditu gabe. Jarritako bi argazkiak adibide nabariak dira. Proposamen honen alde kritikagarriena da Herheimek entzuleari opera hau oso ondo ezagutzea eskatzen diola; hots, Rusalka ongi ezagutzen ez duen batek zailtasun ugari izango ditu argumentua ulertzeko.
Zentzumenetarako jaia zela eta balizko irakurleak pentsatuko du ea zer gertatzen den entzumenarekin, alegia, zelan abestu zuten benetako protagonistek, abeslariek. Hemen denetarik izan genuela esan dezakegu; maila onargarria izan zen, ez distiratsua. Neretzat ahotsik onena Günther Groissböck baxuarena izan zen (Ur-Jeinua), borobil eta ozen. Gainera Herheimek abeslari honi ia etengabe eszenan egotea eskatzen dio eta suposatu behar dut benetan nekagarria gertatuko zitzaiola lana baxuari. .
Protagonista Camilla Nylund soprano suediarra izan zen eta, nota grabeak ahulak izan arren, ederki jo zituen pentagramaren goiko partekoak eta antzeslana ere txalogarria izan zen. Berriz, Klaus Florian Vogt tenore alemaniarraren lana ez zitzaidan gustatu. Beti bezala, bere ahotsa oso txuria da eta kasu honetan ez da salbuespena izan baina indarra ezaz gain ahots-duintasuna eta heroitasun eza nabariegiak izan ziren.
Emily Mageek (printzesa atzerritarra) nahiko kantu desorekatua erakutsi zuen agudoetan oihu egiteraino, eta Ildiko Komlosi mezzosopranoak (Jezibaba sorgiña, Herheimen ustean eskalea), ohi denez, kolore askotako ahotsa erakutsi zigun, nahiko harrigarria. Rol txikien artean azpimarratu nahi dut  Vanessa Gikoetxea durangoarraren partehartzea (lehen ninfa bezala).
Baina guztien gainetik Andrew Davis zuzendari galestarra gailendu zen lan izugarria egin baitzuen. Oso gutxitan entzun ahal izan dugu hainbestetan kritikatu duten Liceuren Orkestra hain borobil, hain praktiko eta, aldi berean, liriko. Davisek ongi ezagutzen du lana eta jendearen erantzuna oso adierazgarria izan zen, txalo gehien zuzendariak jaso baitzituen. Merezimendu handiz esango nuke. Abesbatzak ere lan karga handia zuen, abesteaz gain antzeste-lana handia zeukatelako. Bietan ongi, nahiz eta tenoreen artean ahots batzuk gehiegi nabarmendu.
Emanaldia: Antonin Dvoraken Rusalka (1901), Klaus Florian Vogt (printzea, tenorea), Emily Magge (printzesa atzerritarra, sopranoa), Camilla Nylund (Rusalka, sopranoa), Günther Groissböck (Ur-Jeinua, baxua), Ildiko Komlosi (Jezibaba, mezzosopranoa), Vanessa Goikoetxea (lehen ninfa, sopranoa), Young Hee Kim (bigarren ninfa, sopranoa), Nona Javakhidze (hirugarren ninfa, mezzosopranoa), Bartzelonako Liceuko Orkestra eta Abesbatza, Andrew Davis (zuzendaria). Bartzelona, 2013ko urtarrilaren 5a.


Cuando hace seis meses decidí viajar al Liceu mi objetivo único era poder ver por primera vez Rusalka. Más tarde, sin embargo, tuve noticia de que la puesta ene scena era de Stefan Herheim y observé como en las redes sociales este nombre acaparaba toda la atención, es decir, que más que de Dvorak se hablaba de la Rusalka de Herheim. Todo ello no hizo sino aumentar mi curiosidad por este título.
Tras ver la función no me queda sino reconocer que me será difícil ver un espectáculo más rompedor, novedoso y, al mismo tiempo, más ligado a la música que este. Entiendo fácilmente el enfado de la gente que no lo entiende y que considera el trabajo de Herheim como una traición a la obra de Dvorak pero en mi modesta opinión estamos ante un trabajo interesante, valiente e “intelectualmente” exigente. Desde luego, el viaje ha merecido la pena.
Aquí realizabamos un resumen sobre Rusalka. Stefan Herheim nos propone un cambio total de la obra  y en consecuencia el espacio vital natural de la ninfa, las aguas profundas, lo convierte en las profundidades de la vida misma. Así, Rusalka será una prostituta que practica su oficio en la calle, sometida al control de su padre (el Genio de las Aguas en la ópera).
Hay muchas citas cinematográficas en la propuesta de Herheim y todo ello es un auténtico espectáculo para los sentidos. Literalmente, no puede uno cerrar los ojos un segundo porque el movimiento escénico y las novedades son contínuas. Las dos fotografías aportadas en la entrada son buenos ejemplos. La parte más criticable del trabajo de Herheim es que exoge al espectador un conocimiento profundo de la obra; es decir, un neófito que apenas conozca Rusalka saldrá de la función sin haber entendido de qué trata la ópera.
Una fiesta para los sentidos digo y habrá algún potencial lector que piense que fue del sentido del oído, es decir, qué tal cantaron los protagonistas de esta ópera. Entre estos, los cantantes, hubo de todo aunque el nivel general fue aceptable, que no brillante. En mi opinión la voz más interesante fue la del bajo Günter Groissböck (el Genio de las Aguas), que permanece en escena de forma casi permanente en lo que imagino una labor muy dura.
La protagonista fue la soprano sueca Camilla Nylund y aunque sus graves son muy débiles cumplió muy adecuadamente en las notas altas del pentagrama y su participación actoral fue tambien excelente. Sin embargo el trabajo del tenor alemán Klaus Florian Vogt no me satisfizo. Como siempre, su voz es blanquecina y en este caso no fue una excepción pero en este caso observé falta de empuje, de dignidad vocal y ausencia de heroismo.
La soprano Emily Magee (princesa extranjera) enseñó un canto demasiado desequilibrado hasta gritar sus agudos y la mezzosoprano Ildiko Komlosi (la bruja Jezibaba, una mendiga en la idea de Herheim), como es habitual, enseñó una voz de muchos colores distintos hasta provocar el desconcierto. En los papeles menores destacar la labor de la duranguesa Vanessa Goikoetxea en su papal de la primera ninfa.
Pero por encima de todos sobresalió el director galés Andrew Davis, que dirigió de forma fantástica. Pocas veces hemos podido escuchar a la tan criticada Orquesta del Liceu realizar un trabajo tan redondo, tan práctico y, al mismo tiempo, tan lírico como este. Davis conoce bien la ópera y la respuesta del público evidenció, a través de los aplausos, el apoyo a su trabajo. Aplausos bien merecidos, por cierto. El coro tambien tuvo un buen trabajo tanto vocal como escénico a pesar de que algunos de los tenores se empeñaba en sobresalir.
Función: Rusalka, de Antonin Dvorak (1901), Klaus Florian Vogt (príncipe, tenor), Emily Magge (princesa extranjera, soprano), Camilla Nylund (Rusalka, soprano), Günther Groissböck (Genio de las Aguas, bajo), Ildiko Komlosi (Jezibaba, mezzosoprano), Vanessa Goikoetxea (primera ninfa, soprano), Young Hee Kim (segunda ninfa, soprano), Nona Javakhidze (tercera ninfa, mezzosoprano), Coro y Orquesta del Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, Andrew Davis (dirección musical). Barcelona, 5 de enero de 2013.

No hay comentarios: